View:
hotel-Kossuth
hotel-Kossuth
pohled-na-hotel
pohled-na-hotel
vstupní-hala-s-recepcí
vstupní-hala-s-recepcí
masáže
masáže
Fontána 09
Fontána 09
Fontána 14
Fontána 14
Goethovo náměstí 002
Goethovo náměstí 002
vstup na wellness
vstup na wellness
výhled z hotelu
výhled z hotelu
kuřácká hospůdka
kuřácká hospůdka
Goethovo náměstí 004
Goethovo náměstí 004
Goethovo náměstí 005
Goethovo náměstí 005
výhled z hotelu (2)
výhled z hotelu (2)
Fontána 02
Fontána 02
jídelna (2)
jídelna (2)
jídelna
jídelna